Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et kjærlig menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Kom og bli med på 10 dager med bønn! Vi starter opp 6. januar kl. 19 - 20, og møtes hver kveld kl. 19 i kirka.

Unntak er sabbaten, samt 13. og 14. januar, da det er andre arrangement de to kveldene.

La oss sammen løfte menigheten opp i bønn til Gud, og spesielt be om at møtene vi har planlagt fra 13. og 14. januar må bli til stor velsignelse for oss og de vi inviterer med oss!