Seventh-Day Adventist Church

MJØNDALEN Et kjærlig menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

TVS - leseglede og fremtidstro

Announced By Rolf Angelsen Announced On 24. March 2017

Følg fremdrift og les mer aktuell informasjon på Facebook: Landsinnsamling TVS og på skolens nettside.

Første oktober 2016 startet Landsinnsamlingen for TVS.

Det var den 18. september 1958 at Tyrifjord Høyere Skole startet opp, med 100 elever. Skolen hadde kommet på vel 3 millioner kroner. Omregnet til 2016- penger blir dette 37,2 millioner kroner. To byggetrinn fulgte i årene etter, og seks personalboliger ble også bygget.

Høsten 2018 tar skolen sikte på å feire sitt 60 års jubileum. I 3 generasjoner har dette vakre stedet vært en møteplass for flere tusen unge. Skolens motto var og er «Kristentro. Kunnskap. Karakter.». Slik er TVS fortsatt en annerledes skole, en kristen skole, en Syvende- Dags Adventist- skole.

Et omfattende kartleggingsarbeid er gjort, 31 prosjekter eller tiltak er satt opp i prioritert rekkefølge. Som nevnt i Septembernummeret av Advent Nytt er det estimert et behov på 14.3 millioner NOK, og dette er satt lavt. De tiltakene som det haster mest med, kommer på ca. 4,3 millioner kroner.

Så, hva gjør vi? Styret for Adventistkirken i Norge har gitt grønt lys for en landsinnsamling for TVS, med oppstart 1. oktober 2016, og av to års varighet. Målet er å samle inn 14,3 millioner kroner. En innsamlingskomité på seks personer har sagt ja til å stå i spissen for innsamlingen.

Komitéen vil spre informasjon om alle de 31 prosjektene. En liste over prosjektene er lagt ut på nettsiden. Skolens driftsleder Øyvind Leknes vil jevnlig orientere om hvordan arbeidet på de påbegynte prosjektene går fremover.

Dette løftet må vi ta! Det er ingen vei utenom. Det blir et meget beskjedent løft i forhold til det våre formødre og – fedre gjorde for mer enn 60 år siden. Jeg tror dessuten at samarbeidet i seg selv vil gi like stor glede som gleden over de forbedringene vi får se.Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 19:23, 21/09/2018

Slutt: 19:20, 22/09/2018