Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Gudstjenester i juli

Announced By Rolf Angelsen Announced On 26. June, 2017

1. juli Berit Hogganvik
Ved gudstjenesten 1. Juli skal Berit Hogganvik fortelle om skapelsen ut fra Bibelens første kapitel, vise bilder av blomster, dyr, med mer, og lese skriftsteder! Hun er opptatt av Bibelens ord og dens virkning på oss mennesker. Den utfordrer oss i holdning og handling! Berit er mer opptatt av refleksjon enn tolkning. Av profesjon er hun psykiatrisk sykepleier.

Foto: Privat

8. juli Lasse Stølen

Lasse sier: ”dersom jeg ikke ombestemmer meg, vil jeg tale over den gylne regel. Litt om min egen trosreise og hva den gylne regel har betydd og betyr fra dag til dag. Hvordan skal vi praktisere denne regelen overfor dem vi møter på vår vei. Også små glimt fra personer og grupper som går noen skritt ekstra og kanskje ut over sin komfortsone for å hjelpe dem som trenger det mest.”

Lasse har bred praktisk yrkeserfaring som spenner fra rent praktisk arbeid til leder for Norsk Bokforlag. Til daglig er han nå lærer ved Rosendal skole og underviser i norsk, matematikk m.m.. Hans interesser favner vidt, fra skolehage til sunn ernæring, fra trim til religionsfrihet, for å nevne noen få. I menigheten har han et spesielt ansvar for kontakt med andre trossamfunn i vårt nærområde. Hans barnefortellinger slår alltid an.Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

15. juli Wilfred Chebeo

Tema for gudstjenesten den 15. juli kl 11.15 er "Guds kjærlighet og tilgivelse som fortalt i Lukas 15".Foto: privat

Wilfred er opprinnelig fra Kenya. Han har studert teologi, psykiatrisk sykepleie, rusbehandling og avhengighetsproblemer og kulturforståelse; og er nå ansatt i helsevesenet. Han er gift og har fem barn.

Foto: privat


22 Geir Fossum
Geir Fossum har vært menighetens pastor i en årrekke. Men 1. august tar han over ansvaret for Tønsberg menighet. Vi takker for alt han har vært for menigheten, gitt oss av åndelig næring, og spesielt for hans omsorg for menighetens barn og unge. Det er da ganske naturlig at han vil ta utgangspunkt i ungdom.
Han sier: «Jeg ser på unge mennesker i Bibelen og på hvilke faktorer som ledet til deres valg. Jeg da på hva de gjorde, hva som motiverte dem og på hva som evt. hadde påvirket dem.»


Foto: Tor Tjeransen/ADAMS29. juli Morten Fjelmberg
Han er økonomiansvarlig ved Tyrifjord Videregående Skole(TVS).
På gudstjenesten vil han dele noen tanker rundt håpet vi har om et evig liv. Hva røper Bibelen om hvordan dette livet blir, og hvordan kan håpet og forventningen gi inspirasjon og utholdenhet til livet her og nå? 

Foto: Tor Tjeransen/ADAMS 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 18:59, 29/09/2017

Slutt: 18:56, 30/09/2017