Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Gudstjenester i august

Announced By Rolf Angelsen Announced On 10. July, 2017

Ved gudstjenestene i august taler Styrkår Dramstad, Raimo Hansen, Simen Trolsrud og Britt-Celine Oldebråten.

5. august          Styrkår Dramstad
 
Ved gudstjenesten på sabbaten den 5. august kl 11.15, er det Styrkår Dramstad som besøker menigheten. I sin tale vil han sette fokus på Immanuelstegnet i Jesaias 7. og Matteus 1.kapittel. Her finner vi en Gud som er engasjert i og for oss – og som sier:» Jeg er med deg.» Vi skal på en liten reise gjennom bibelen hvor vi blir oppmuntret og utfordret på dette løftet, og så ser vi på hva dette kan bety for oss.

Styrkår Dramstad er rektor ved Tyrifjord videregående skole. Han er gift med Ann-Mari og har to døtre som studerer i utlandet. Styrkår sier: « Jeg stortrives med jobben selv om den kan være utfordrende. Og så er jeg heldig som får jobbe mye med ungdom. Det er å spennende å få arbeide på et sted hvor man ikke bare forbereder mennesker for dette livet, men også for evigheten. Det å ha vår Herre med på laget er interessant og spennende, og gir arbeidet mening og innhold.»Foto Tor Tjeransen/ADAMS

12. august        Raimo Hansen
Den 12. august skal Raimo Hansen tale om puslespill. Han vil ha en praktisk og konkret kobling mellom Bibelens budskap og nåtid og virkelighet. Selvfølgelig er Jesus i fokus.
Raimo er assisterende rektor ved Tyrifjord Vidergående Skole(TVS). Han er gift med en av «menighetens barn». De har tre voksne barn. Opprinnelig er han hortensgutt men er nå bosatt på Tyristrand.  


Foto Britt Celine Oldebråten/ADAMS

19. august        Simen Trolsrud
Ved gudstjenesten den 19. august, er det Simen Trolsrud som taler. Han tenker å prate om Jesus som menneske og hvordan Gud blir et menneske for å vise oss sin karakter. For å vise oss hvem Gud er på menneskevis. Simen er et av menighetens egne barn som nå er voksen; har studert på Newbold College i England, og på Andrews University i USA. Han har vært pastor i Adventistkirken i ett år, og jobber nå i Sandefjord og Tønsberg. 


Foto Tor Tjeransen/ADAMS

26 . august       Britt Celine Oldebråten

Tid for Hjelpeaksjon! Britt Celine Oldebråten besøkte Sør-Sudan i april 2017, og sitter igjen med mange sterke inntrykk. 26. august gjester hun Mjøndalen adventistkirke og vil fortelle fra ADRAs arbeid knyttet til årets Hjelpeaksjon. Britt Celine jobber til daglig i ADRA Norge, og har ansvar for nødhjelp, prosjektet Keep Girls Safe, og noe kommunikasjon- og innsamlingsarbeid. Kom og bli inspirert til hvordan du kan involvere deg i ADRAs arbeid! 

Foto Britt Celine Oldebråten/privat

 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 18:59, 29/09/2017

Slutt: 18:56, 30/09/2017