Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Gudstjenester i august

Announced By Rolf Angelsen Announced On 10. July, 2017

5. august          Styrkår Dramstad 
Ved gudstjenesten på sabbaten den 5. august kl 11.15, er det Styrkår Dramstad som besøker menigheten. I sin tale vil han sette fokus på Immanuelstegnet i Jesaias 7. og Matteus 1.kapittel. Her finner vi en Gud som er engasjert i og for oss – og som sier:» Jeg er med deg.» Vi skal på en liten reise gjennom bibelen hvor vi blir oppmuntret og utfordret på dette løftet, og så ser vi på hva dette kan bety for oss.

Styrkår Dramstad er rektor ved Tyrifjord videregående skole. Han er gift med Ann-Mari og har to døtre som studerer i utlandet. Styrkår sier: « Jeg stortrives med jobben selv om den kan være utfordrende. Og så er jeg heldig som får jobbe mye med ungdom. Det er å spennende å få arbeide på et sted hvor man ikke bare forbereder mennesker for dette livet, men også for evigheten. Det å ha vår Herre med på laget er interessant og spennende, og gir arbeidet mening og innhold.»Foto Tor Tjeransen/ADAMS

12. august        Raimo Hansen
Raimo Hansen underviser ved TVS.
Mer informasjon kommer her. 


Foto Britt Celine Oldebråten/ADAMS

19. august        Simen Trolsrud
Simen Trolsrud er et av menighetens egne barn. Han har studert teologi er nå pastor i Adventistkirken. 
Mer informasjon kommer her. 26 . august       Britt Celine Oldebråten
Hun har vokst opp i menigheten og ble inspirert av vårt bistandsarbeid, og er nå ansatt som programkonsulent i adventistenes hjelpeorganisasjon ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency)

Mer informasjon kommer her.