Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et kjærlig menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

I den første delen av sabbatsskolen settes det fokus på Adventistkirkens misjonsvirksomhet. For bibelstudiet deles menigheten som regel opp i mindre samtalegrupper, som oftest 4 stk der en gruppe er engelskspråklig.

Adventistkirken mener det er verdifullt at vi alle selv studerer Bibelen og gjør opp våre egne meninger. Bibelen er Guds ord til oss og en viktig kilde til velsignelse og veiledning for livene vi lever som kristne. Temaene hentes fra “Bibelstudier”. Det er fritt frem for alle fremmøtte å delta, komme med spørsmål og kommentarer til bibeltekstene som trekkes frem.

Bibelstudieheftet som benyttes har 13 kapitler, en for hver uke i kvartalet - dvs tre måneder. Bibelstudieheftet utgis av Syvendedagsadventistsamfunnet på verdensbasis og oversettes til en rekke språk. Adventistkirker over hele verden fokuserer hver uke på de samme bibeltekstene. Det mye tilgjengelig materiell bl.a. på engelsk dersom en vil fordype seg i ukens tema. For å nevne noe finnes egne versjoner og “leksehjelp” for den som leder studiet, for studenter, easy reading og også som podcast av lydopptak av ukens kapittel. Se lenker om det her.

Bibeltimen er åpent for alle, og det er frivillig om man vil delta aktivt eller bare være tilstede og høre hva som blir sagt.