Seventh-Day Adventist Church

MJØNDALEN Et kjærlig menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Tillitsvalgte 2016 - 2017

:
Tillitsvalgte 2016 - 2017
 
Pastor: Geir Fossum       Sosiale aktiviteter: Jan Korneliussen (Leder)
Forstandere: Leo Swenson,
Karen Cecilie Steinsvåg
   Potluck: Svanhild Stølen (Leder),
Lisbeth Arnesen, Ulf Korsmo
   
 Dialog og religionsfrihet:  Lasse Stølen    Ansvarlig kjøkken: Brit Fossum, Sissel Gustavsen,
Heidi Myrmo(ledertrio)
Repr. for flerkult.:  Wilfred Chebeo Ansvarlig utleie:  Erik Steinsvåg
Sekretær: Svein Holanger  Helse: Svanhild Stølen(Leder),
Torbjørn Sigvartsen,
Jan Fossum,
Eli og Roald Mikkelsen,
Anne Wiik Løvbræk,
Alf Henry Løvbræk,
Geir Korsmo

Kasserer: David Gamborg    
   (ass. Unni Kopperud 
   Ruth Søreide)
   
   
Informasjon:
Rolf Angelsen,
Geir Peter Klamas
   
   
Diakoni: Geir Ove Solheim (Leder),
Sylvi Bjørnerud, Åse Fossum,
Diana Grønning, Bjørg Uggedal,
Marion Woie Wessel,
Marit Hansen, Laila Løkkebergøen,
Torbjørn Sigvartsen, Jan Fossum, 
Alf Henry Løvbræk, Heidi F. Gustavsen
   NBI: Terje Solberg
Hjelpesendinger: Monika Jakobsen, Esther Indahl,
Heidi Myrmo, Ruth Søreide,
Terje Solberg, Annie Gamborg
ADRA/Innsamling: Ikke klart
Menighetsstyret:
Pastor Geir Fossum
Forstander/Styreleder Leo Swenson
Barnesabbatskolen: Lis Angelsen, Kristel Fossum,
Erik Fossum, Rune Nicolaysen
Forstander: Karen Cecilie Steinsvåg
Dialog og Rel. Frihet Lasse Stølen
en: Kari Korsmo(Leder), Anine Lauterer Repr. for flerkulturelle Wilfred Chebeo
Ungdomslaget: Ikke klart Sekretær Svein Holanger
Sabbatskolen: Anne Wiik Løvbræk(Leder),
Knut Gustavsen,
Tom Larsen 
  Kasserer David Gamborg
    Informasjon: Rolf Angelsen
Lyd, lys, bilde:   Per Håkon Solberg (Leder),
Thomas Broomé, Svein Holanger
  Diakoni Geir Ove Solheim
  Barn/Ungdom Ikke klart
Musikk:  Hogne Hogganvik(Leder), 
Siv Anita Mellemstrand, Linda Broome,
Anne Marit Holanger, Melinda Løver,
Per Håkon Solberg

  Sabbatskolen Anne Wiik Løvbræk
     Musikk Hogne Hogganvik
   
 Bønnekoordinator:  Grethe Lill Sigvartsen  
Husstyre:  Tor Magne Eilertsen(Leder), 
Bertil Hogganvik, Magne Oldebråten,
Knut Gustavsen, Stian Melsæther
 
 Revisor:  Grethe Lill Sigvartsen