Kollektliste for Mjøndalen menighet, vedtatt i menighetsstyret:
Kollektliste - 2021
Måned Dato Kollektformål
januar 2 Distiktenes evangelisme E
9 Menighetens aktiviteter M
16 Mediearbeidet i Norge og på verdensbasis E
23 Menighetens aktiviteter M
30 Bibelselskapet / Norsk Bibelinstitutt E
februar 6 Menighetens aktiviteter M
13 Menighetens aktiviteter M
20 Tyrifjord Videregående Skole E
27 Menighetens aktiviteter M
mars 6 Menighetens aktiviteter M
13 ADRA Norge E
20 Rosendal skole M
27 Menighetens aktiviteter M
april 3 Menighetens aktiviteter M
10 Menighetens aktiviteter M
17 Menighetens aktiviteter M
24 Sommerfryd E
mai 1 Menighetens aktiviteter M
8 Menighetens aktiviteter M
15 Menighetens aktiviteter M
22 Menighetens aktiviteter M
29 Menighetens aktiviteter M
juni 5 Menighetens aktiviteter M
12 Menighetens aktiviteter M
19 Verdensmisjonen E
26 Menighetens aktiviteter M
juli 3 Menighetens aktiviteter M
10 Menighetens aktiviteter M
17 Menighetens aktiviteter M
24 Menighetens aktiviteter M
31 Menighetens aktiviteter M
august 7 Menighetens aktiviteter M
14 Unionens evangeliseringstiltak E
21 Menighetens aktiviteter M
28 Unionens og Divisjonens katastrofeoffer E
september 4 Menighetens aktiviteter M
11 Menighetens aktiviteter M
18 Menighetens aktiviteter M
25 Norsk Bibelinstitutt E
oktober 2 Menighetens aktiviteter M
9 Menighetens aktiviteter M
16 Menighetens aktiviteter M
23 Menighetens aktiviteter M
30 menighetens aktiviteter M
november 6 Menighetens aktiviteter M
13 Bønneukeoffer til Global misjon E
20 Menighetens aktiviteter M
27 Menighetens aktiviteter M
desember 4 Julegaven M
11 Menighetens aktiviteter M
18 Menighetens aktiviteter M
25 Menighetens aktiviteter M


 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:00, 20/05/2022

Slutt: 22:02, 21/05/2022