Lederverv perioden 1.1.2018 - 31.12.2019
Pastor: Reidar Johansen Kvinge
Forstandere: Leo Swenson, Lis Angelsen,
Lasse Stølen1, Rosmary Hogganvik
Husstyre: Tor Magne Eilertsen,
Dennis Åstrand
a b c
Sekretær: Tonje Korsmo (Svein Holanger) Potluck: Svanhild Stølen
Kasserer: Rolf Angelsen Kjøkkenkomiteen: Brit Fossum, Sissel Gustavsen,
Rolf Angelsen, Sarune Rimsiene
Revisor: Grethe Lill Sigvartsen Ansvarlig utleie: Erik Steinsvåg
Flerkulturelt arbeid: Monica Krogtoft Johnsen NBI: Terje Solberg
Info / Presse: Per Håkon Solberg (leder),
Karen Cecilie og Cato Steinsvåg
Helse:
ADRA:
Svanhild Stølen
ikke klart
Diakoni: Geir Ove Solheim (Leder),
Marion Woie Wessel, Marit Hansen,
Hjelpesendinger: Monika Jakobsen,
Terje Solberg (økonomi), m.fl.
Laila Løkkebergøen, Jan Fossum,
Torbjørn Sigvartsen, Alf Henry Løvbræk,
Sylvi Bjørnerud, Pedro Rincon,
Monica Krogtoft Johnsen
Barnesabbatsskolen: Lis Angelsen og Kristel Fossum
Speider: Kari Korsmo
Ungdomslaget: Thor-Andre og Siv Anita Mellemstrand,
Günther Lauterer
Sabbatskolen: Berit Hogganvik     Menighetsstyret:
Sal og scene / Teknisk: Per  Håkon Solberg Pastor: Reidar Johansen Kvinge
Musikk: Hogne Hogganvik Forstander admin: Leo Swenson
Bønnekoordinator: Grente Lill Sigvartsen Forstander barn/unge: Lis Angelsen
Forstander menighetsutvikling Lasse Stølen
Forstander sal, scene og arrangementer: Rosmary Hogganvik
Kasserer: Rolf Angelsen
Sekretær: Tonje Korsmo (Svein Holanger)
Diakoni Geir Ove Solheim
Sabbatskolen: Berit Hogganvik
Flerkulturelt arbeid:
Info/Presse:
Monica Krogtoft Johnsen
Per Håkon Solberg

]