Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Opplysninger

 • Gudstjenester i august

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 23. July, 2017

  5. august          Styrkår Dramstad 
  Ved gudstjenesten på sabbaten den 5. august kl 11.15, er det Styrkår Dramstad som besøker menigheten. I sin tale vil han sette fokus på Immanuelstegnet i Jesaias 7. og Matteus 1.kapittel. Her finner vi en Gud som er engasjert i og for oss – og som sier:» Jeg er med deg.» Vi skal på en liten reise gjennom bibelen hvor vi blir oppmuntret og utfordret på dette løftet, og så ser vi på hva dette kan bety for oss.

  Styrkår Dramstad er rektor ved Tyrifjord videregående skole. Han er gift med Ann-Mari og har to døtre som studerer i utlandet. Styrkår sier: « Jeg stortrives med jobben selv om den kan være utfordrende. Og så er jeg heldig som får jobbe mye med ungdom. Det er å spennende å få arbeide på et sted hvor man ikke bare forbereder mennesker for dette livet, men også for evigheten. Det å ha vår Herre med på laget er interessant og spennende, og gir arbeidet mening og innhold.»  Foto Tor Tjeransen/ADAMS

  12. august        Raimo Hansen
  Raimo Hansen underviser ved TVS.
  Mer informasjon kommer her. 


  Foto Britt Celine Oldebråten/ADAMS

  19. august        Simen Trolsrud
  Simen Trolsrud er et av menighetens egne barn. Han har studert teologi er nå pastor i Adventistkirken. 
  Mer informasjon kommer her.   26 . august       Britt Celine Oldebråten
  Hun har vokst opp i menigheten og ble inspirert av vårt bistandsarbeid, og er nå ansatt som programkonsulent i adventistenes hjelpeorganisasjon ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency)

  Mer informasjon kommer her. 

   

 • Gudstjenester i juli

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 26. June, 2017

  1. juli Berit Hogganvik
  Ved gudstjenesten 1. Juli skal Berit Hogganvik fortelle om skapelsen ut fra Bibelens første kapitel, vise bilder av blomster, dyr, med mer, og lese skriftsteder! Hun er opptatt av Bibelens ord og dens virkning på oss mennesker. Den utfordrer oss i holdning og handling! Berit er mer opptatt av refleksjon enn tolkning. Av profesjon er hun psykiatrisk sykepleier.

  Foto: Privat

  8. juli Lasse Stølen

  Lasse sier: ”dersom jeg ikke ombestemmer meg, vil jeg tale over den gylne regel. Litt om min egen trosreise og hva den gylne regel har betydd og betyr fra dag til dag. Hvordan skal vi praktisere denne regelen overfor dem vi møter på vår vei. Også små glimt fra personer og grupper som går noen skritt ekstra og kanskje ut over sin komfortsone for å hjelpe dem som trenger det mest.”

  Lasse har bred praktisk yrkeserfaring som spenner fra rent praktisk arbeid til leder for Norsk Bokforlag. Til daglig er han nå lærer ved Rosendal skole og underviser i norsk, matematikk m.m.. Hans interesser favner vidt, fra skolehage til sunn ernæring, fra trim til religionsfrihet, for å nevne noen få. I menigheten har han et spesielt ansvar for kontakt med andre trossamfunn i vårt nærområde. Hans barnefortellinger slår alltid an.  Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

  15. juli Wilfred Chebeo

  Tema for gudstjenesten den 15. juli kl 11.15 er "Guds kjærlighet og tilgivelse som fortalt i Lukas 15".Foto: privat

  Wilfred er opprinnelig fra Kenya. Han har studert teologi, psykiatrisk sykepleie, rusbehandling og avhengighetsproblemer og kulturforståelse; og er nå ansatt i helsevesenet. Han er gift og har fem barn.

  Foto: privat


  22 Geir Fossum
  Geir Fossum har vært menighetens pastor i en årrekke. Men 1. august tar han over ansvaret for Tønsberg menighet. Vi takker for alt han har vært for menigheten, gitt oss av åndelig næring, og spesielt for hans omsorg for menighetens barn og unge. Det er da ganske naturlig at han vil ta utgangspunkt i ungdom.
  Han sier: «Jeg ser på unge mennesker i Bibelen og på hvilke faktorer som ledet til deres valg. Jeg da på hva de gjorde, hva som motiverte dem og på hva som evt. hadde påvirket dem.»


  Foto: Tor Tjeransen/ADAMS  29. juli Morten Fjelmberg
  Han er økonomiansvarlig ved Tyrifjord Videregående Skole(TVS).
  På gudstjenesten vil han dele noen tanker rundt håpet vi har om et evig liv. Hva røper Bibelen om hvordan dette livet blir, og hvordan kan håpet og forventningen gi inspirasjon og utholdenhet til livet her og nå? 

  Foto: Tor Tjeransen/ADAMS 

 • TVS - leseglede og fremtidstro

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 01. April, 2017

  Oppdatering juli: Følg fremdrift og les mer aktuell informasjon på Facebook: Landsinnsamling TVS og på skolens nettside.

  Første oktober 2016 startet Landsinnsamlingen for TVS.

  Det var den 18. september 1958 at Tyrifjord Høyere Skole startet opp, med 100 elever. Skolen hadde kommet på vel 3 millioner kroner. Omregnet til 2016- penger blir dette 37,2 millioner kroner. To byggetrinn fulgte i årene etter, og seks personalboliger ble også bygget.

  Høsten 2018 tar skolen sikte på å feire sitt 60 års jubileum. I 3 generasjoner har dette vakre stedet vært en møteplass for flere tusen unge. Skolens motto var og er «Kristentro. Kunnskap. Karakter.». Slik er TVS fortsatt en annerledes skole, en kristen skole, en Syvende- Dags Adventist- skole.

  Et omfattende kartleggingsarbeid er gjort, 31 prosjekter eller tiltak er satt opp i prioritert rekkefølge. Som nevnt i Septembernummeret av Advent Nytt er det estimert et behov på 14.3 millioner NOK, og dette er satt lavt. De tiltakene som det haster mest med, kommer på ca. 4,3 millioner kroner.

  Så, hva gjør vi? Styret for Adventistkirken i Norge har gitt grønt lys for en landsinnsamling for TVS, med oppstart 1. oktober 2016, og av to års varighet. Målet er å samle inn 14,3 millioner kroner. En innsamlingskomité på seks personer har sagt ja til å stå i spissen for innsamlingen.

  Komitéen vil spre informasjon om alle de 31 prosjektene. En liste over prosjektene er lagt ut på nettsiden. Skolens driftsleder Øyvind Leknes vil jevnlig orientere om hvordan arbeidet på de påbegynte prosjektene går fremover.

  Dette løftet må vi ta! Det er ingen vei utenom. Det blir et meget beskjedent løft i forhold til det våre formødre og – fedre gjorde for mer enn 60 år siden. Jeg tror dessuten at samarbeidet i seg selv vil gi like stor glede som gleden over de forbedringene vi får se.