Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et kjærlig menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu
Besøksadresse: Fjerdingen 1

Postadresse: Postboks 180. 3051 Mjøndalen

Organisasjonsnummer: 888 072 632

Pastor:

Reidar Kvinge
 
Mobiltelefon: 915 62 402 

Forstander:

Leo Swenson

Mobiltelefon: 91 33 51 51

 

Forstander:

Karen Cecilie Steinsvåg

Mobiltelefon: 958 35 637

 

Diakoni:

Geir Ove Solheim 

Mobiltelefon: 997 30 804

 

Epost til forstanderne

Menighetssekretær: Svein Holanger
Menighetens kasserer: Rolf Angelsen Telefon: 481 81 547

Informasjon til kunngjøringen sendes til info@msda.no

Menighetens bankkonto: 0530 21 79273


Det er mulig å betale inn til menigheten med VIPPS. Adventkirken Mjøndalen - Vipps nr 10273 Vennligst merk betalingen med formål. Hvis det ikke står noe, vil beløpet gå til dagens gudstjenestekollekt.. Ikke bruk denne løsningen hvis beløpet skal registreres for skattefradrag.

Alle tillitsvalgte

For internasjonal oversikt, årbøker, online arkiv, statistikk m.m se:  Seventh-day adventist church Office of Archives, Statistics, and Research