Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Google oversetter

Besøksadresse: Fjerdingen 1

Postadresse: Postboks 180. 3051 Mjøndalen

Organisasjonsnummer: 888 072 632

Pastor:

Geir Fossum
Telefon: 32 75 15 63
Mobiltelefon: 906 92 824 

Forstander:

Leo Swenson
Mobiltelefon: 91 33 51 51

 

Forstander:

Karen Cecilie Steinsvåg
Mobiltelefon:

 

Epost til forstanderne

Menighetssekretær: Svein Holanger
Menighetens kasserer: David Gamborg Telefon: 920 82 673

Informasjon til kunngjøringen sendes til info@msda.no

Menighetens bankkonto: 0530 21 79273

Alle tillitsvalgte

For internasjonal oversikt, årbøker, online arkiv, statistikk m.m se:  Seventh-day adventist church Office of Archives, Statistics, and Research