Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Google Translate

Lørdag kl 11.15

Gudstjenesten i Syvendedags Adventistkirken kan variere i form fra kirke til kirke, og fra gang til gang. Den har en relativt fri form, med møteleder som introduserer det som skal skje.

Som regel består gudstjenesten av en allsangsstund, opplesning av dagens bibeltekst og felles bønn, samt en fortelling for barna før dagens tale. Frivillig kollekt samles inn i benkeradene, til drift av menighetens aktiviteter, eller andre formål.

I tillegg til ordinære gudstjenester har vi også lovsangs-, familie-, skole-, speider- og julegudstjenester. I oktober har vi høsttakkefest. 

Syvendedags Adventistkirken i Mjøndalen velger sanger fra et bredt spekter som strekker seg fra de kjente og kjære salmene i "Salmer og Sanger", til nyere lovsanger på norsk og engelsk, og tradisjonelle kristne barnesanger. Alle sangtekstene vises på lerret. 

Nattverd feires om lag fire ganger i året og er åpen for alle. I Adventistkirken praktiserer vi fotvask i forkant av "måltidet", slik Jesus gjorde for sine disipler kvelden før han selv ble korsfestet. Kvinner og menn går til separate rom for handlingenNattverdsbord i Mjøndalen Adventistkirke, Foto Jan Fossum
Om man ikke ønsker å delta i den delen av seremonien, kan man vente i kirkesalen i stille meditasjon. Når alle er samlet igjen, blir brødet og vinen velsignet og deretter utdelt. Når alle har fått brød og vin, spiser og drikker vi sammen. Vinen er alkoholfri.

Ansvarsliste for gudstjenesten.

Møteplan for Adventistkirker i Buskerud