Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu

Opplysninger

 • «Luther 500» - 500 år siden reformasjonen – hva nå?

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 24. September, 2017

  En foredragsserie om reformasjonen og dens følger.

  Tid: kl. 10.00 hver lørdag i oktober og november(bortsett fra 11. november)
   

  7. oktober – Startskuddet for «Luther 500»

  Da Martin Luther spikret opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517, ble det begynnelsen på en prosess som forandret Europa for alltid.

  Hva skjedde egentlig og hvilken betydning har det for oss i dag? I hele oktober og november vil pastor i Adventkirken i Mjøndalen, Reidar J. Kvinge, sammen med gjestetalere reflektere over disse spørsmålene.

  Kl. 10:00 Bibelseminar v/Reidar J. Kvinge.

  Tittel: Forfallet må stoppes

  Kl. 11:15 Gudstjeneste. Taler: Reidar J. Kvinge

  Tittel: Rabalderet begynner

   

  14. oktober Høstmøte:

  Tema: 500 år siden reformasjonen – hva nå?

  Gjestetaler: Sigve Tonstad

  Kl. 10:00 Martin Luther og hans protest

  Kl. 11.15 Jesu tro eller Jesu trofasthet?

  Kl. 12.45: Felles lunsj/potluck i kirkens festsal

  Kl. 14.00: Protestantismen i dag – hva nå?

  Ungdom: Tenåringstreff på Rosendal skole

  Barn: Eget barneprogram hele dagen. 14.00 – 17.00: Sport, spill og lek i Mjøndalshallen

   

  21. oktober

  Kl. 10:00 Bibelseminar v/Reidar J. Kvinge

  Tittel: Bibelen alene

  Kl. 11:15 Gudstjeneste. Taler: Christine Homsen Hjellum, Sokneprest i Mjøndalen

  Tittel: Nåde

   

  28. oktober

  Kl. 10:00 Bibelseminar v/Reidar J. Kvinge.

  Tittel: Troen alene

  Kl. 11:15 Gudstjeneste. Taler: Gunnar Jørgensen, lærer

  Tittel: Hans Nilsen Hauge som Guds politi eller Guds sendemann? Reformasjonen i Norge skifter gir. Hvordan fortsetter det?

  4. november

  Kl. 10:00 Bibelseminar v/Reidar J. Kvinge

  Tittel: Nåden alene

  Kl. 11:15 Gudstjeneste. Taler: Reidar J. Kvinge.

  Tittel: Anabaptister – reformasjonens glemte folk

  Når vi snakker om Reformasjonen, tenker de fleste på Luther, Calvin og Zwingli. Men i virkeligheten var de mange flere. Det var faktisk en bevegelse – en reformasjonsbevegelse. En gruppe var anabaptistene. I denne gudstjenesten skal vi lære mer om anabaptistenes plass i reformasjonen, og hva deres tro har av betydning for oss i dag.

   

  11. november (SABU Fotballcup)

  Se eget program (kommer snart)

   

  18. november

  Kl. 10:00 Bibelseminar v/Reidar J. Kvinge.

  Tittel: Kristus alene

  Kl. 11:15 Gudstjeneste. Taler: Tor Tjeransen
  Tittel: Luther og sabbaten. Hvorfor var Luther så negativ til alt jødisk?

  25. november

  Kl. 10:00 Bibelseminar v/Reidar J. Kvinge.

  Tittel: Kristus mot antikrist

  Kl. 11:15 Gudstjeneste. Taler: Lasse Stølen
  Tittel: 500 år siden Luther – er det fremdeles behov for reform?

 • Høstmøte 14. oktober

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 13. September, 2017

  Tema: 500 år siden reformasjonen – hva nå?
  Gjestetaler: Sigve Tonstad
  Kl. 10:00 Martin Luther og hans protest
  Kl. 11.15 Jesu tro eller Jesu trofasthet?
  Kl. 12.45: Potluck i kirkens festsal
  Kl. 14.00: Protestantismen i dag – hva nå?

  Ungdom: Tenåringstreff på Rosendal skole
  Barn: Eget barneprogram hele dagen.
  14.00 – 17.00: Sport, spill og lek i Mjøndalshallen

  Vi kommer til å ha en serie med møter om reformasjonen i oktober og november. Les mer om dette her.

 • Onsdagscafé i høst

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 21. August, 2017

  Vi inviterer deg til festsalen i kirka til onsdagscafé høsten 2017. Menyene vil bli publisert etter hvert.

  Vi har åpent fra kl 15:30 til kl 18:00 på følgende onsdager:

  20.september

  11.oktober

  25.oktober

  8.November

  22.november

  Prisene er rimelige, maten god og gjestene hyggelige.

 • Gudstjenester i september

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 20. August, 2017

  Informasjon om gudstjenestene i september. Flere detaljer kommer etterhvert. 

  2. september (Sesongåpning) 

  Menigheten: Guds puslespill

  Bli med på vår kickoff-sabbat. En litt annerledes dag hvor du, Gud og menighetsfellesskapet er i fokus.
  10:00 Sabbatsskole
  11:15 Gudstjeneste
  13:00 Lunsj
  14:00 Barneprogram
  14:30 Tett på troen

  Vi dekker opp et felles lunsjbord, så ta med rikelig med mat til deg selv og en god venn!  9. september
  Taler er Reidar Kvinge
  Denne sabbaten inviterer vi til nattverd, et minnemåltid om Jesu siste kveld før korset. Den kvelden bøyde han seg ned for å tjene sine disipler, og ga oss et eksempel til etterfølgelse. 


  16. september
  Taler er Jan Paulsen. Han vil tale om "Døpt men ikke Åndsfylt”. Er det mulig?
   
  Jan Paulsen har i det meste av sin yrkesaktive karriere arbeidet utenlands. Han arbeidet i mange år i Vest-Afrika før han kom til Newbold College i England, først som foreleser, og senere som leder for skolen. Så ble han kalt til å være leder for den Trans-Europeisk Divisjon i Adventistkirken og deretter til leder for Adventistkirkens verdensorganisasjon. Som pensjonist er han fortsatt aktiv i Adventistkirkens arbeid.
  23. september
  Denne dagen inviterer vi til familiegudstjeneste med pastorene Gry og Victor Marley.


  Foto: Tor Tjeransen/ADAMS
  30. september
  Menighetens pastor, Reidar Kvinge taler.
 • TVS - leseglede og fremtidstro

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 01. April, 2017

  Følg fremdrift og les mer aktuell informasjon på Facebook: Landsinnsamling TVS og på skolens nettside.

  Første oktober 2016 startet Landsinnsamlingen for TVS.

  Det var den 18. september 1958 at Tyrifjord Høyere Skole startet opp, med 100 elever. Skolen hadde kommet på vel 3 millioner kroner. Omregnet til 2016- penger blir dette 37,2 millioner kroner. To byggetrinn fulgte i årene etter, og seks personalboliger ble også bygget.

  Høsten 2018 tar skolen sikte på å feire sitt 60 års jubileum. I 3 generasjoner har dette vakre stedet vært en møteplass for flere tusen unge. Skolens motto var og er «Kristentro. Kunnskap. Karakter.». Slik er TVS fortsatt en annerledes skole, en kristen skole, en Syvende- Dags Adventist- skole.

  Et omfattende kartleggingsarbeid er gjort, 31 prosjekter eller tiltak er satt opp i prioritert rekkefølge. Som nevnt i Septembernummeret av Advent Nytt er det estimert et behov på 14.3 millioner NOK, og dette er satt lavt. De tiltakene som det haster mest med, kommer på ca. 4,3 millioner kroner.

  Så, hva gjør vi? Styret for Adventistkirken i Norge har gitt grønt lys for en landsinnsamling for TVS, med oppstart 1. oktober 2016, og av to års varighet. Målet er å samle inn 14,3 millioner kroner. En innsamlingskomité på seks personer har sagt ja til å stå i spissen for innsamlingen.

  Komitéen vil spre informasjon om alle de 31 prosjektene. En liste over prosjektene er lagt ut på nettsiden. Skolens driftsleder Øyvind Leknes vil jevnlig orientere om hvordan arbeidet på de påbegynte prosjektene går fremover.

  Dette løftet må vi ta! Det er ingen vei utenom. Det blir et meget beskjedent løft i forhold til det våre formødre og – fedre gjorde for mer enn 60 år siden. Jeg tror dessuten at samarbeidet i seg selv vil gi like stor glede som gleden over de forbedringene vi får se.Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 18:59, 29/09/2017

Slutt: 18:56, 30/09/2017