Seventh-Day Adventist Church

- Mjøndalen menighet Et menighetsfellesskap til ære for Gud og til glede for mennesker.

Menu
Her legger vi ut opptak av møter som vi tror kan være av interesse for flere. Målet er å legge ut alle gudstjenestene.
Tale ved gudstjenesten 16. september 2017, Jan Paulsen
Tema: "Døpt men ikke Åndsfylt. Er det mulig?"Hans oppsummering i åtte punkter om Åndens oppgaver i våre liv

1. Bringe Kristus i fokus (Joh. 14:26; 16:12-14)
2. Formidle trygghet i frelsen (Rom 8:16)
3. Hjelpe oss til å «lære Gud å kjenne» og forstå «hvor rik og herlig arven er» (Ef. 1:17,18)
4. Formidle tilgivelsens frihet – byrden er borte (1. Kor. 3:17)
5. Ånden er bindekraften i menigheten – holder familien sammen (1. Kor. 12:13,25; Ef. 4:3)
6. Bekjemper synden i våre liv (Gal. 5:16-26)
7. Kraft til å vitne for Kristus (Ap.gj. 1:8; Luk. 24:49)
8. Bringer fram gaver og frukter som fungerer i hvdagen (1. Kor. 12; Rom. 12; Ef. 4; Gal. 5)

Tale ved gudstjenesten 25. februar 2017, Geir Fossum.
Tema: "Jesus og sabbaten - Mark 2,23-28"
Tale ved gudstjenesten 4. februar 2017, Linnea Helgesen.

Tema: "Lesing og menighetens fremtid - Internett, lesebrett og smarttelefoner har endret lesevaner. Hva betyr dette for en menighet."


Tale ved gudstjenesten 28. januar 2017, Geir Fossum. 
Tema: "Hva er Bibelen egentlig? Hva kan den (ikke) brukes til?"
Tale ved gudstjenesten 26. november 2016, Anders Wiik.
Tema: "Helsemisjonsarbeid - Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal …"
Utgangspunktet er Profeten Jesaja 58,1-10