Adventist World

Lagt ut av Anonym den 14. Januar 2023

Adventistkirken er en del av et internasjonalt felleskap av adventistmenigheter. Adventistkirken internasjonalt gir ut bladet Adventist World, et internasjonalt menighetsblad med undervisning, vitnesbyrd og informasjon fra Adventistkirken internasjonalt.
Bladet er er tilgjengelig på flere språk blant annet engelsk, fransk og spansk.

The Adventist Church is part of an international community of adventist churcehs. The Worlc Church publishes the magazine Adventist World with education, testimonies and information from the Adventist Church internationally.  It is available online in english, french, and spanish.

Her kan du lese bladet på engelsk, fransk, og spansk.

Sabbatens begynnelseog slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:10, 24 May 2024

Slutt: 22:12, 25 May 2024