Friskere liv opptak foredrag

   
Friskere liv, en serie helseforedrag i Adventistkirken Mjøndalen

 
2022 
22. februar
Når troen  gjør skade
 
 
     
2020    

Onsdag 22. januar 2020 kl 18.15
Mette Svendsen om "Hva gjør prosessert mat med kroppen vår?"
 
2. halvår 2018    
Onsdag 10. oktober 2018 kl 18.00


 
1. halvår 2018    
Onsdag 31. januar 2018 kl 18.00
Hvordan bli kvitt magefettet (uten å savne godteri)
Foredragsholder Serena Tonstad, overlege ved avdeling for forebyggende kardiologi ved Oslo Universitetssykehus. Hun er også kjent som ekspert på ernæring, forebyggende medisin, fedmebehandling og røykeslutt.


PDF-versjon av hennes presentasjon
 

 Onsdag 22. november 2017 kl 18.00
Kostnold og bærekraft
Foredragsholder Helle Meltzer er forskningssjef ved Folkehelseinstituttet og medlem av Nasjonalt råd for ernæring.
 

 

Onsdag 18. januar 2017 kl 18.00

Musikalsk helsekåseri av Allan Fjelmberg, lege ved Skogli helse- og rehabiliteringssenter. Han har også en mastergrad i folkehelse. På fritiden er han musiker:


PDF-versjon av presentasjonen hans
.