Sabbatsskolen

Ukens minnevers

Den fremmede i portene dine (4. Kvartal 2021, Lekse 5)

Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt (5 Mos 10,19).

Sabbatsskolen starter kl 10.00 lørdag morgen. Sabbatsskolen er åpen for alle. Man kan delta aktivt, eller bare lytte. Tema for gruppesamtalen er vanligvis hentet fra et ressurshefte som benyttes av adventister verden over.

Les mer om gruppene for voksne

Vi har fire grupper for barn der programmet er tilpasset deres alder. Les mer om
gruppene for barn her.

Oversikt over ansvarlige, voksne klasser.

Oversikt over ansvarlig for barneklassene.