Opplysninger

Opplysninger

 • Kollekt denne uken

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 28. Februar 2024


  Sabbatem 2. mars 

  Sabbatsskolekollekt 

  ADRA Norge

  Klikk på formålet du vil gi til. På vår giverside skriver du inn beløpet. Husk å godkjenne i Vipps. 

  Hver uke tar vi opp sabbatsskolekollekten går til evangelisk arbeid på verdensplan. Midlene inngår i vår verdenskirkes misjonsbudsjett. Den siste sabbaten i hvert kvartal heter denne kollekten "Det 13. sabbatsoffer" hvor 25% er til prosjekter omtalt i misjonsfortellingene(i studieheftet) og videoene fra Misjon Spotlight,

  Gudstjenestekollekten denne sabbaten går til ADRA Norge. Kommuniasjonssjef Gry Haugen forteller: "Det er knapt fire uker siden jeg kom hjem etter å ha besøkt et av ADRAs prosjektområder i Sør-Sudan. Kontrasten mellom livet her hjemme og i Sør-Sudan er så stor. Det er vanskelig å finne ord for å beskrive det.  

  Voldelige konflikter både i Sør-Sudan og Sudan har tvunget millioner av mennesker på flukt, senest dette siste året med en halv million flyktninger til Sør-Sudan fra nabolandet Sudan. Gang på gang har håp om varig fred blitt knust. Utfordringene i dag står på rekke og rad: fred, mat, helse, utdanning og naturkatastrofer som flom eller tørke. Det er svært mange barn i landet som ikke får gå på skolen, og det finnes ikke nok lærere. Pandemien tok barn og lærere mange skritt i feil retning. Likevel: Håpet, og det vanlige, normale livet, er på skolen. Barna trenger det så sårt. Satsning på skole er verdt hver en krone.

  Det er lett å kjenne på en maktesløshet når behovene er så enorme som de er, ikke bare i Sør-Sudan, men også for mennesker i andre land der vi arbeider. Men på tross av alt dette: Det er bemerkelsesverdig og tankevekkende at folk langt fra gir opp. De står på - og jobber med utholdenhet for at i det minstebarna deres skal ha en fremtid. Veien mot stabilitet og vekst er lang og kronglete – men den vil alltid gå gjennom skolen."

  Du finner årets kollektplan her. Vil du støtte andre formål menigheten trenger midler til er det nulig på menighetens giverside.


Sabbatens begynnelseog slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 17:49, 01 Mar 2024

Slutt: 17:51, 02 Mar 2024