Opplysninger

Opplysninger

 • Kollekt denne uken

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 27. September 2023

  Du skriver inn beløpet på vår giverside og godkjenner det i Vipps. Klikk på det formålet nedenfor som du vil gi til eller skann den aktuelle QR-koden. 

  Sabbaten den 30. september er den siste sabbaten i kvartalet. Da tar vi opp det 13. sabbatsoffer. Gi gjerne litt ekstra, fordi en viss andel av kollekten går til spesielle prosjekter. De er omtalt i studieheftet.


  Gudstjenestekollekten går til menighetens aktiviteter.
  Menighetens daglige drift omfatter alle utgifter til drift av kirken vår både ute og inne. For å sikre at vi har god lyd i salen såvel som på sending av gudstjenestene, har vi for kort tid siden inverstert i fornyelse av lymikseren. Bi har også anskaffet et nytt kamera som bidrar til god bildekvalitet på sendingene våre. Fra tid til annen har vi også noen uhell i spisesalen som betyr at vi snart trenger å kjøpe inn flere kopper, glass og vannkanner. Der hadde det også vært fint å hatt egne høyttalere i stedet for at vi som nå låner privat utstyr. Så må vi også huske på at vi har kostnader i forbindelse med aktivitetene i barnesabbatsskole og speider. 
  Takk for din gave

  Du finner årets kollektplan her. Du kan også gå til menighetens giverside der du finner flere formål som menigheten trenger midler til.


 • Ønsker du kunngjøringen på epost?

  Lagt ut av Rolf Angelsen den 09. April 2023

  Som hovedregel sendes kunngjøringene ut på fredag. Fra tid til annen kan det også bli sendt ut informasjon i tillegg til dette.
  Legg gjerne inn ditt mobiltelefonnummer også, da kan vi nå deg med SMS om det skulle behøves.
  Ønsker du å ha noe med på ukens kunngjøring, bør det være oss i hende innen onsdag kl 21. 
  Savner du kunngjøringen? Sjekk ditt spamfilter om den skulle ha havnet der. Ta gjerne kontakt med oss.

  Klikk for påmeldingsskjema! 

Sabbatens begynnelseog slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 18:59, 29 Sep 2023

Slutt: 18:56, 30 Sep 2023