Barnesabbatsskolen

Lørdager
kl. 10:00


Adventistkirken i Mjøndalen
 har et ukentlig tilbud til barn i alle aldere som vi håper du har lyst til å være med på. Ungene deles opp i aldersbestemte grupper til aktiviteter og/eller bibelundervisning på en kreativ og morsom måte. 
Barnesabbatsskolen våren 2023

Situasjonen i barnesabbatskolen er dessverre slik at vi over tid har hatt for få lærere. Nå klarer vi få som er igjen ikke å dekke behovet som er for å få barnesabbatskolen til å gå rundt med de gruppene vi har. I de to gruppene for de minste barna 0-6 år og 1.-3. klasse er vi nå 3 voksne. Vi har ikke klart å rekruttere nye lærere.
Det betyr at de få voksne vi har i de minste barnegruppene i praksis må ha barnesabbatskolen hver sabbat. Det går ikke over tid. Derfor har vi i barnesabbatskolen bestemt oss for å gjøre noen endringer samtidig som vi prøver å rekruttere og lære opp nye voksne og tenåringer i oppgaven.

Det første vi gjør er å ha 3 barnegrupper i stedet for fire. Aldersfordelingen blir slik fremover:
0-6 år
7-10 år
11+ år

Den andre endringen er at vi noen sabbater vil ha to aldersinndelinger. Det bli en gruppe for 0-6 års barn som vil ha "vanlig" sabbatskole. De som er fra 7 år og oppover vil da samtidig ha aktivitetsløype/ oppgaver eller en andakt + gymsalaktivitet. Aktiviteten for de fra 7 år og oppover vil da kreve at foreldre/ foresatte er med og passer egne barn på de ulike oppgavene og postene eller være med å passe på barna i gymsalen.

Gausdal leirsted i juni 2023

Hold av helgen 9/6-11/6 2023! Da har vi leid Gausdal leirsted i Åmot til hyttetur for hele menigheten.
Det er bare en halv times kjøretur fra Mjøndalen. Det er mange hytter og plass til alle som ønsker å overnatte.
På sabbaten blir det speidervigsel på gudstjenesten på Gausdal. Denne helgen blir det åndelig fellesskap,lek og mulighet til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av generasjoner.
Mer info, påmeldingsfrist og program kommer når det nærmer seg.
Dette må du ikke gå glipp av!

Kontaktinformasjon:    

Lis Angelsen                409 11 859      lis@angelsen.net

Kristel Fossum             992 32 840      kristel.fossum@gmail.com

Tone Skattør               958 65 636.      toneskattor@gmail.com

Stian B. Melsæther      909 42 769      stian@melsaether.no