Besøksadresse: Fjerdingen 1

Postadresse: Postboks 180. 3051 Mjøndalen

Organisasjonsnummer: 888 072 632Pastor

Reidar Kvinge
 
Mobiltelefon: 915 62 402 

Forstander (styreleder)

Leo Swenson

Mobiltelefon: 913 35 151

 

Forstander (barn/ungdom)

Lis Angelsen

Mobiltelefon: 409 11 859

 

Forstander (Misjon)

Carolyn Azo

 

 

Forstander (Diakoni)

Terje Solberg 

Mobiltelefon: 474 03 485 

 

Diakoni (leder)

Eunice Kanjanga 

Mobiltelefon: 928 91 745

 

Epost til forstanderne

Menighetens sekretær: Monica K. Johnsen 
Menighetens kasserer: Rolf Angelsen Telefon: 481 81 547

Informasjon til kunngjøringen sendes til info@msda.no

Teknikk (Lyd/lys/bilde): bidra@msda.no

Ønsker du å bidra økonomisk?
For større beløp anbefaler vi overføring til vår bankkonto er 0530 21 79273  

Eller bruk gjerne vår giverside og bekreft gaven med VIPPS  
Gaver mottatt over bankgiro og Vipps blir registrert og oppgitt til Skatteetaten for skattefradrag dersom du er medlem eller om du har gitt oss ditt personnummer. 

Lederverv 2022 - 2023 

For internasjonal oversikt, årbøker, online arkiv, statistikk m.m se:  Seventh-day adventist church Office of Archives, Statistics, and Research

 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:45, 21/06/2024

Slutt: 22:45, 22/06/2024