Besøksadresse: Fjerdingen 1

Postadresse: Postboks 180. 3051 Mjøndalen

Organisasjonsnummer: 888 072 632

Fravær sommer 2019: Pastor Reidar Johansen Kvinge er på arbeidsreise og ferie i perioden 1.juli til 11. august. Se liste over beredskapsvakt nederst på siden.


Pastor

Reidar Kvinge
 
Mobiltelefon: 915 62 402 

Forstander, admin

Leo Swenson

Mobiltelefon: 913 35 151

 

Forstander, barn og unge

Lis Angelsen

Mobiltelefon:  409 11 859

 

Forstander, menighetsutvikling

Lasse Stølen

Mobiltelefon: 413 06 271

Forstander, sal, scene og arrangementer

Rosmary Hogganvik

Mobiltelefon: 977 99 946

Diakoni:

Geir Ove Solheim 

Mobiltelefon: 997 30 804

 

Epost til forstanderne

Menighetens sekretær: Tonje Korsmo ( Svein Holanger)
Menighetens kasserer: Rolf Angelsen Telefon: 481 81 547

Informasjon til kunngjøringen sendes til info@msda.no


Ønsker du å bidra økonomisk?
For større beløp anbefaler vi overføring til vår bankkonto er 0530 21 79273  
Det er også mulig å bruke VIPPS, eller vår kortterminal i kirken. Bruk av VIPPS og kort koster oss fra 1,75 - 2,25% så for større beløp oppfordrer vi til å bruke bankoverføring om det er mulig.
Vipps nr for Adventkirken Mjøndalen er 10273.
Ønsker du også å gi til noe annet enn dagens kollekt, så er det et eget punkt for det, husk å beskrive formålet i meldingsfeltet.
Gaver mottatt over bankgiro og Vipps blir registrert og oppgitt til Skatteetaten for skattefradrag dersom du er medlem eller om du har gitt oss ditt personnummer. Dette er ikke mulig for gaver gitt på kortterminalen.

Lederverv 2018 - 2019

For internasjonal oversikt, årbøker, online arkiv, statistikk m.m se:  Seventh-day adventist church Office of Archives, Statistics, and Research