Besøksadresse: Fjerdingen 1

Postadresse: Postboks 180. 3051 Mjøndalen

Organisasjonsnummer: 888 072 632Pastor

Reidar Kvinge
 
Mobiltelefon: 915 62 402 

Forstander, admin

Leo Swenson

Mobiltelefon: 913 35 151

 

Forstander, barn og unge

Lis Angelsen

Mobiltelefon:  409 11 859

 

Forstander, sal, scene

Gunn Marit Svendsen 

Mobiltelefon: 922 82 095

 

Seniorforstander/Diakoni

Terje Solberg 

Mobiltelefon: 474 03 485 

 

Diakoni:

Geir Ove Solheim 

Mobiltelefon: 997 30 804

 

Epost til forstanderne

Menighetens sekretær: Monica K. Johnsen 
Menighetens kasserer: Rolf Angelsen Telefon: 481 81 547

Informasjon til kunngjøringen sendes til info@msda.no

Teknikk (Lyd/lys/bilde): llb@msda.no

Ønsker du å bidra økonomisk?
For større beløp anbefaler vi overføring til vår bankkonto er 0530 21 79273  
Det er også mulig å bruke VIPPS, eller vår kortterminal i kirken. Bruk av VIPPS og kort koster oss fra 1,75 - 2,25% så for større beløp oppfordrer vi til å bruke bankoverføring om det er mulig.
Vipps nr for Adventkirken Mjøndalen er 10273.
Ønsker du også å gi til noe annet enn dagens kollekt, så er det et eget punkt for det, husk å beskrive formålet i meldingsfeltet.
Gaver mottatt over bankgiro og Vipps blir registrert og oppgitt til Skatteetaten for skattefradrag dersom du er medlem eller om du har gitt oss ditt personnummer. Dette er ikke mulig for gaver gitt på kortterminalen.

Lederverv 2022 - 2023 

For internasjonal oversikt, årbøker, online arkiv, statistikk m.m se:  Seventh-day adventist church Office of Archives, Statistics, and Research

 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:00, 20/05/2022

Slutt: 22:02, 21/05/2022