Besøksadresse: Fjerdingen 1

Postadresse: Postboks 180. 3051 Mjøndalen

Organisasjonsnummer: 888 072 632

Pastor

Reidar Kvinge
 
Mobiltelefon: 915 62 402 

Forstander, admin

Leo Swenson

Mobiltelefon: 913 35 151

 

Forstander, barn og unge

Lis Angelsen

Mobiltelefon:  409 11 859

 

Forstander, menighetsutvikling

Lasse Stølen

Mobiltelefon: 413 06 271

Forstander, sal, scene og arrangementer

Rosmary Hogganvik

Mobiltelefon: 977 99 946

Diakoni:

Geir Ove Solheim 

Mobiltelefon: 997 30 804

 

Epost til forstanderne

Menighetens sekretær: Tonje Korsmo ( Svein Holanger)
Menighetens kasserer: Rolf Angelsen Telefon: 481 81 547

Informasjon til kunngjøringen sendes til info@msda.no


Ønsker du å bidra økonomisk?
For større beløp anbefaler vi overføring til vår bankkonto er 0530 21 79273  
Det er også mulig å bruke VIPPS, eller vår kortterminal i kirken. Bruk av VIPPS og kort koster oss fra 1,75 - 2,24% så for større beløp oppfordrer vi til å bruke bankoverføring om det er mulig.
Vipps nr for Adventkirken Mjøndalen er 10273. Ønsker du å gi til noe annet enn menyvalgene som finnes, må du gjøre oppmerksom på det i meldingsfeltet. Gaver mottattt over bankgiro og Vipps, men ikke på kortterminalen, blir registrert og rapporter til Skatteetaten for skattefradrag dersom du er medlem, eller vi har ditt personnummer. 

Lederverv 2018 - 2019

For internasjonal oversikt, årbøker, online arkiv, statistikk m.m se:  Seventh-day adventist church Office of Archives, Statistics, and Research