Syvendedags Adventistkirken er en verdensomspennende bevegelse. Per mars 2011 er det 16, 3 millioner medlemmer fordelt på 132 000 menigheter og grupper i 232 land / territorier anerkjent av FN.

Adventistkirkens virksomhet omfatter utdannelsesinstitusjoner fra barnehage til universitetsnivå, matproduksjon/distribusjon, helse / omsorg og media(publikasjoner, radio, TV)

Lokalt er vi en menighet med noe over 200 medlemmer som møtes ukentlig i vår nye kirke i Mjøndalen.

Vi møtes hver lørdag til bibelstudie og gudstjeneste.

   10.00 Sabbatsskole for voksne og barn

   11.15 Gudstjeneste

Adressen er Fjerdingen 1 i Mjøndalen

 

Syvendedags adventistkirken er en verdensomspennende bevegelse. Per mars 2011 er det 16, 3 millioner medlemmer fordelt på 132 000 menigheter og grupper i 232 land / territorier anerkjent av FN.

Adventistkirkens virksomhet omfatter utdannelsesinstitusjoner fra barnehage til universitetsnivå, matproduksjon/distribusjon, helse / omsorg og media(publikasjoner, radio, TV)

 

Lokalt er vi en menighet med noe over 200 medlemmer som møtes ukentlig i Rosendal skoles gymnastikksal. Det er en sammenslutning av menighetene i Hokksund og Drammen. Vi planlegger bygging av en ny kirke i Mjøndalen.

Informasjon fra menigheten 
Som hovedregel sendes det ut en kunngjøring ut på fredag.
Fra tid til annen kan det også bli sendt ut informasjon i tillegg til dette.
Legg gjerne inn ditt mobiltelefonnummer også, da kan vi nå deg med SMS om det skulle behøves.
Ønsker du å ha noe med på ukens kunngjøring, bør det være oss i hende innen onsdag kl 21.
Savner du kunngjøringen? Sjekk ditt spamfilter om den skulle ha havnet der. Ta gjerne kontakt med oss.
Klikk her for påmeldingsskjema!