Syvendedags Adventistkirken er en verdensomspennende bevegelse. Per mars 2011 er det 16, 3 millioner medlemmer fordelt på 132 000 menigheter og grupper i 232 land / territorier anerkjent av FN.

Adventistkirkens virksomhet omfatter utdannelsesinstitusjoner fra barnehage til universitetsnivå, matproduksjon/distribusjon, helse / omsorg og media(publikasjoner, radio, TV)

Lokalt er vi en menighet med noe over 200 medlemmer som møtes ukentlig i vår nye kirke i Mjøndalen.

Vi møtes hver lørdag til bibelstudie og gudstjeneste.

   10.00 Sabbatsskole for voksne og barn

   11.15 Gudstjeneste

Adressen er Fjerdingen 1 i Mjøndalen

 

Syvendedags adventistkirken er en verdensomspennende bevegelse. Per mars 2011 er det 16, 3 millioner medlemmer fordelt på 132 000 menigheter og grupper i 232 land / territorier anerkjent av FN.

Adventistkirkens virksomhet omfatter utdannelsesinstitusjoner fra barnehage til universitetsnivå, matproduksjon/distribusjon, helse / omsorg og media(publikasjoner, radio, TV)

 

Lokalt er vi en menighet med noe over 200 medlemmer som møtes ukentlig i Rosendal skoles gymnastikksal. Det er en sammenslutning av menighetene i Hokksund og Drammen. Vi planlegger bygging av en ny kirke i Mjøndalen.

Informasjon fra menigheten 
Som hovedregel sendes det ut en kunngjøring ut på fredag.
Fra tid til annen kan det også bli sendt ut informasjon i tillegg til dette.
Legg gjerne inn ditt mobiltelefonnummer også, da kan vi nå deg med SMS om det skulle behøves.
Ønsker du å ha noe med på ukens kunngjøring, bør det være oss i hende innen onsdag kl 21.
Savner du kunngjøringen? Sjekk ditt spamfilter om den skulle ha havnet der. Ta gjerne kontakt med oss.
Klikk her for påmeldingsskjema!

Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:45, 21/06/2024

Slutt: 22:45, 22/06/2024