Våre gudstjenester på internett

Pogram på lørdag:

Kl. 10:00 Bibelgrupper på internett
Det er grupper for både barn og voksne

Kl. 11:15 Gudstjeneste

"Dere har hørt det er sagt ..., men jeg sier dere!

Jesus kommer med noen revolusjonerende tanker i Bergprekenen. – Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere!
Hva er det Jesus har på hjertet siden han vil kvitte seg med en gammel tankegang?
Uten å trekke pusten – drar Jesus lytterne med på en reise fra lovgivningen i Det gamle testamentet til noen nye og himmelske prinsipper for hvordan folk skulle leve livene sine i hverdagen.
Det var aktuelt den gangen, men det er like aktuelt for oss i 2021.
Jesus gir oss en stor utfordring. Men det er ikke som i Norgesmesterskapet på ski hvor deltagerne stiller med ulike forutsetninger og treningsbakgrunn. Her stiller vi alle likt, og alle kan vinne.
Til slutt vil vi også se hvordan vi alle kan få del i Marias graviditet! En absurd tanke, men likevel realistisk.
Taler: Lasse Stølen


Sendingen finner du både på taler.sdak.noFacebook og YouTube  kl. 11.15. Denne tjenesten tilbys av Syvendedags Adventistkirken - Mjøndalen menighet. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.


Adventistkirken Mjøndalen er ikke åpen for tiden.

Vi må støtte den offentlige dugnaden som vi klart og tydelig har blitt oppfordret til av regjeringen: «Hold deg hjemme»!

Smittesituajonen i Norge, og ikke minst her i Drammensområdet, er nå slik at vi finner det riktig å ikke holde kirken åpen inntil videre. Alle bør unngå unødvendig sosial omgang med andre enn egen husstand. Dette gjelder inntil det kommer ny informasjon om når vi igjen kan åpne opp.

Vi har et digitalt tilbud for sabbatsskoleklasse(r), og gudstjenestene vil gå som «normalt», og sendes på vår Youtubekanal og Facebookside, slik at vi alle kan ta del i vårt felleskap på denne måten hjemmefra. Følg med på informasjon/linker som kommer. 

Kjenner du til noen som ikke når denne informasjonen, setter vi pris på at du tar kontakt og forteller om dette. På denne måten kan vi holde kontakt og gjøre alt vi kan for å ta vare på hverandre i denne spesielle tiden, tenk på hvem du kan holde kontakten med.

Hilsen

Forstanderne og pastor Reidar J. Kvinge

Hele mitt liv

Jeg ble født til å gjenspeile Guds bilde. Han er mektig nok til å skape mitt univers, oppmerksom nok til å høre min bønn og kjærlig nok til å kalles selvoppofrende. Jeg finner min største glede i en reise mot et formål og en helhet.

Sabbatens begynnelse og slutt

Sunset

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 16:09, 22/01/2021

Slutt: 16:11, 23/01/2021

Vår tro

Syvendedagsadventistkirkens tro er ment å gjennomsyre hele livet. Den vokser ut av Bibelen som danner et overbevisende portrett av Gud. Du inviteres til å utforske, erfare og kjenne Den som ønsker å gjøre oss hele.

Finn ut mer