I disse tider med begrensninger på muligheten for å møtes i kirken, arrangerer menigheten alternative møteplasser på nettet. Velkommen til å ta del.

Barnesabbatskole
6-12


Tenåringsklasse

Sabbatsskole, lørdager kl 10.00

Gruppeamtale om ukens tema i bibelstudieheftet
Lukasklassen, lørdager kl 10.00

 En samtalegruppe med alternativt tema.

Gudstjeneste 11.15

Denne tjenesten tilbys av Syvendedags Adventistkirken - Mjøndalen menighet. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.
Kveldsandakt, tirsdag - torsdag kl 21.30
På kirketrappen,
Sosialt møte etter gudstjenesten ca. kl. 12.30
via Zoom.

OM GUDSTJENESTEN 30.