Mjøndalen Syvendedags Adventistmenighet ønsker å bygge et godt fellesskap som kan vise Guds ubetingede godhet som leder hjem til Guds rike. Menigheten skal i forkynnelse og praktisk handling være attraktiv for alle Guds barn.

 

 1. Hjem til Guds rike

Utfordring, temaområde

Tiltak

Frist:

Ansvarlig

Vi vil gi mennesker i nærmiljøet tilbud om bibelstudier

Utdeling av brevskoleinnbydelse / oppfølging av kontakter

Jan 2011

Evangelisme- teamet og pastoren(e)

 

Oppfølging av kontakter (kanaliseres i første rekke inn i ekisterende tilbud hvis aktuelt).

Etter behov

 

 

Boksalg i Drammen

Juni 2010

Evangelisme-teamet

Utrusting av medlemmer

Bruke en av sabbatsskoleklassene til å gå igjennom trospunktene våre.

Jan 2011

Pastoren(e)

 

3 Temasabbater

Nov 2010

Pastoren(e)

 

Lære opp menighetsmedlemmer til å holde bibelstudium, gå inn i besøkstjeneste og holde andakt/tale

Jan 2011

Pastoren(e)

Barna og ungdommene skal ha tilbud om trosopplæring

Bibelgrupper

Sept. 2010 og 2011

Pastoren(e)

 

Kid

Sept. 2010 og 2011

Kid-gruppa

 

Speiderrelatert friluftsaktiviteter

Okt 2010

Kid-gruppa

 

Alle barn unge og familier må få en anledning til tjeneste

Okt 2010

Kid-gruppa

 

Speider legges ned og det arbeides med rekrutering av speiderledere

Nov 2011

Menighetsstyret m/forstandere og pastorer

 

Bruke skolen for å nå barna, ungdommene og foreldrene

Okt 2010

Pastoren(e) og evangelismeteamet

 

Ungdommer over 16 år skal ha et treffsted – ungdomslagskvelder.

Sept. 2010 og 2011

Ungdoms-teamet

Vi trenger flere grupper der mennesker kan bli kjent med oss og med evangeliet.

Videreføring og utvikling av smågruppearbeidet.
Flere interessegrupper der vi får en nærere kontakt med mennesker over tid.

Okt 2010

Pastoren(e) og evangelismeteamet

Mennesker må vite hva vi står for

Info materiale må være tilgjengelig ved alle våre aktiviteter.
Utvikle en infodatabase

Des 2010

Infoteamet

2. Guds godhet

Utfordring, temaområde

Tiltak

Frist:

Ansvarlig

Vi vil bidra til at mennesker i nærområdet får et bedre liv.

Julegaven

Des 2010 og 2011

Rosmary

 

Helse-expo/temakvelder

Sept 2010 og 2011

Evangelisme- teamet

 

Russlandshjelpen

Hele året, men tur sommeren 2010 og 2011

Terje og Jan K.

 

Hjelpeaksjon, deriblant hjelpeaksjonens julebord.

Aug-okt og des 2010

Jan F., Terje og Alf-Inge

Vi har mange medlemmer som har kompetanse og ressurser til å hjelpe mennesker med ulike problemer i og utenfor menigheten.

Støtte og oppmuntre initiativ fra enkeltmedlemmer

sept 2010

Pastoren(e) og forstanderne

3. En attraktiv menighet

Utfordring, temaområde

Tiltak

Frist:

Ansvarlig

Menigheten består etter hvert av medlemmer fra hele verden. Vi ønsker at alle skal føle seg hjemme.

Videreføring av ”et hjem for meg”

mars 2011

Hogne m.fl

 

Internasjonal sabbat

Mars 2011

Pastoren(e) og forstanderne

Vi trenger en menighet som har en god organisering og struktur

Evaluere og ev. omstrukturere menigheten

April 2011

Forstanderne og valgnemnda

Vi trenger nytt kirkebygg

Starte bygging av kirka

Juni 2011

Byggekomitéen og menighetsstyret