Kristendommen under lupen   -   en mulighet til å bli kjent med Jesus

Kan fornuftige mennesker virkelig tro at Gud snakker direkte til oss gjennom Bibelen?

Kan det være sant?

Kristendommen under lupen er et helt nytt kurstilbud i Norge. Det begynner 14. januar kl. 19.00 i ADVENTKIRKEN MJØNDALEN

Nå har du sjansen til å undersøke om det er hold i det Bibelen sier. Tre enkle spørsmål stilles gjennom hele kurset:

  • Hvem var Jesus?
  • Hvorfor kom han til jorda?
  • Hva vil det si å følge han?

Svarene vil helt sikkert variere. Men i løpet av kurset vil du få et bedre grunnlag til å gjøre deg opp en mening om hvem Jesus er.

Adventkirken Mjøndalen arrangerer kurset i samarbeid med Norsk bibelinstitutt

Påmelding på telefon 413 06 271

eller på www.kristendommenunderlupen.no