Drømmen har gått i oppfyllelse!
I slutten av 2007 startet en prosess der adventistmenighetene i Hokksund og Drammen valgte å slå seg sammen i 2008. Vi ønsket å bygge en ny kirke i Mjøndalen, og på denne måten styrke vår innsats for evangeliet i området!

Den 2. februar 2013 ble den nye kirke innviet!

Vi har fortsatt mange ønsker for vårt kirkebygg - så om du vil gi en gave til kirken kan du sende det til konto: 3000 30 35006

   

GI ET FAST BELØP
Selvom kirkebygget er ferdig har vi mange ønsker for innredning, utsmykning og inventar.
Har du lyst å hjelpe oss med dette er vi takknemmelige for bidrag.

Støtt med et fast beløp i måneden. <button type="button" onclick="javascript:window.open('http://www.emailmeform.com/builder/form/a11azdJmdO1IKcf5d');">Klikk her for å gi!</button>

SLIK BLE DEN NYE KIRKA til:

Da har vi nådd over 2 mill !!

Tusen takk til alle dere som har vært med på å gjøre det mulig å komme så langt!

Vi trenger fortsatt noen kroner til f.eks ferdiggjøring av kjøkkenet, diverse inventer m.m.

Så vi sette pris på om du har lyst å støtte menighetens kirkeprosjekt også i fortsettelsen:

konto nr: 

3000 30 35006

Samlet til nå:  
Kr. 2.251.200,-

pr. 19.04.2013

Mål: Kr. 2.500.000 

 

 


Da har vi tatt i bruk vårt nye kirkebygg ...
Du er alltid velkommen!

Bibelstudie  kl.   10.00  For barn og voksne

Gudstjeneste Kl. 11.15

 

 

 

 

Klikk her for å se profilhåndboka med tanker og planer for hvordan kirken skal være innvendig.