Oversikt over grupper i sabbatskolen:

Sabbatskolen er inndelt i grupper. Vi har i dag ulike grupper hvor noen grupper følger studieheftet "Bibelstudier" med ulike temaer gjennom året. En gruppe studerer Lukasevangeliet kapittel for kapittel.

  1. Gruppe 1 i festsalen ( følger studieheftet)
  2. Gruppe 2 på styrerommet, 2.etg. (engelsk klasse, følger studieheftet)
  3. Gruppe 3 på bønnerommet (studerer Lukasevangeliet)

Hovedfokus i gruppene er Bibelen og hva den forteller oss. Gjennom lesning, samtale og refleksjon og ikke minst det å lytte til hverandre og til Gud og den Hellige Ånd, vil vi bli bedre kjent med oss selv, med hverandre og med Gud ord til oss.

Vi tror at dette vil være en berikende måte å studere Bibelen på, som vil både utfordre og inspirere oss til å leve et kristenliv i glede og takknemlighet til Vår Herre og frelser Jesus Kristus. Det er verdifullt å oppleve fellesskap i gruppen, både når det gjelder daglige utfordringer i det praktiske liv, men også i teologiske spørsmål og få hjelp til å forholde oss til og forstå de strømninger som er i tiden slik at vi bevisstgjøres i de valgene vi tar i livet.

Vi i sabbatskolen ønsker å jobbe for at du skal bli velsignet og kjenne styrken i fellesskapet og at det er plass for deg med både tvil og tro. Vi inviterer deg til å bringe dine ressurser og kunnskaper inn i gruppen. Men vi inviterer også deg som kjenner at du ikke har noe å bidra med. Du som kjenner deg utslitt og nedstemt. Kom og lytt til Bibelens Ord og det de andre har å fortelle. Kanskje det kan løfte deg opp. Alle trenger noen å støtte seg til; vi er skapt til å leve i fellesskap med hverandre. Sammen står vi sterkere.

Kom og bli med!

Hilsen lærerne i abbatskolen v/ Jørn Ossum

Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:45, 21/06/2024

Slutt: 22:45, 22/06/2024