TENK FOR EN GUD

av Irene Rognlie

Tenk for en Gud jeg får lov til å tilbe!
Tenk for en Herre jeg har i mitt liv!
Tenk for en Frelser som rekker meg hånden!
Tenk, det er mulig å oppleve det!
Jeg som er svak som det tynneste siv,
blir sterk når jeg lever i Ånden.

Himmelens Gud bøyer øret sitt ned,
lytter til bønnen jeg ber i mitt hjerte.
Himmelens Gud gir meg råd med sitt øye,
viser meg hvor mitt øye skal se.
Til meg som er full av synd og smerte
ser jeg Han bøyer seg kjærlig ned.

Himmelens Herre leder min fot,
viser meg vei når lyset forsvinner.
Himmelens Herre er trofast og sterk,
og villig gir Han meg tro og mot.
Hjelpeløs er jeg, lik en fisk uten finner,
i Ham får jeg gjøre store verk.

Frelser for alle som tror på Hans nåde
Frelser for alle som mistet sin tro
Frelser for dem som trenger en løsning
Frelser for dem som seg selv vil råde
Frelser for blinde, svake og halte
Frelser for alle, ja, Frelser for alle.

Jeg som er svak som det tynneste siv
blir sterk når jeg lever i Ånden.
Jeg som er blind, halt og svak
blir løftet opp av min Frelsers liv.
Jeg har ingen styrke, men gir Han hånden,
Han holder meg oppe hver eneste dag.Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:16, 19/07/2024

Slutt: 22:14, 20/07/2024