DITT NAVN ER ETT AV DEM.

«Hus brenner, det ligger døde mennesker langs veiene. Jeg vet ikke hvordan, men alt kan endre seg til å bli enda verre,» sier en av ADRAs ansatte i Ukraina når han forteller fra sin egen evakuering ut av Kyiv i går. Det hadde vært en tung erfaring, kunne vi forstå av hans klare tale.

Andrii* fortalte at ved enden av den 5 kilometer lange køa de hadde stått i med bilen, var det samlet 5-7000 mennesker på et stort område: barn, eldre og funksjonshemmede, kunne han se. De satt langs fortauene og overalt. Han ble fortalt at de hadde sittet der siden tidlig på morgenen. Nå var klokka langt på ettermiddagen, men noen hadde lovet at det skulle komme 50 busser om en time. Andrii visste ikke hvordan det ville gå med dem, men den store folkemengden hadde ikke noe sted å sove, ikke strøm, ikke mat eller vann. - Vent en time, ble det sagt. - Det kommer busser.

ADRA har hatt arbeid i Ukraina siden 1993, og har jobbet i deler av landet der behovene har vært størst, med vinterhjelp og vannforsyning. Nå er både ansatte og frivillige preget av det de går igjennom, men likevel gjør de alt de kan for å hjelpe folk med mat og beskyttelse. Mange frivillige stiller opp, og mange er blitt transportert til grenseoverganger og trygghet. Adventistkirken jobber tett sammen med ADRA, og siden kirken er relativt stor i landet, ca 50 000 medlemmer, er kapasiteten til å hjelpe større enn den ville vært ellers. Men fra tilfluktsrom er det mer begrenset hva man kan gjøre.

 På togstasjonen i Przemysl, Polen

I nabolandet Polen, dit flest flyktninger har ankommet, befinner ADRA-arbeideren Britt Celine Oldebråten seg på en togstasjon i byen Przemysl. Når det stappfulle toget kommer til stasjonen er det mange barn som stirrer ut av vinduene. - Endelig trygghet, kanskje de tenker. Britt Celine forteller: - Jeg ble faktisk veldig glad da jeg fikk blikkontakt med et av barna som vinket. Jeg og hele ADRA-gruppen vinket tilbake alt vi kunne – og plutselig kunne det se ut som samtlige inni togvogna vinket og smilte da de passerte. Det var et sjeldent øyeblikk, forteller hun.

I Romania og Moldova

ADRA jobber i samtlige naboland til Ukraina, bortsett fra i Hviterussland. - ADRA Romania har mer enn 1000 frivillige på plass til enhver tid, forteller Derek Glass som er utplassert fra ADRA Norge i Romania. Han har nylig vært med en konvoi med nødhjelp til Moldova. Moldova er kjent som Europas fattigste land, og er det landet som mottar flest flyktninger i forhold til folketall. En av Dereks oppgaver er å bistå med søknadsskriving til utenriksdepartementer og organisasjoner i flere land. I Romania, som i nabolandene, er hjelpen sentrert på husly, mat og andre livsnødvendigheter. Folk gis også muligheten til å definere sine egne behov, og det gis derfor en form for kontantstøtte til familier.

Den samlede innsatsen i hjelpearbeidet fra ADRA-nettverket, øker med innsamlede beløp. Allerede nå, ligger det på rundt regnet 70 millioner innsamlede kroner fra private og offentlige. Bare i Norge, hvor ADRA ikke er like godt kjent, har ADRA samlet inn mer enn 1 million kroner fra private givere, og pengene strømmer fortsatt inn hver eneste dag. Pengene vil bli brukt inne i Ukraina nå og på lengre sikt, og til hjelp i nabolandene Romania, Moldova, Slovakia, Ungarn og Polen. ADRA i Østerrike, Tyskland og Tsjekkia jobber også med å ta imot flyktninger og styrke kvaliteten i de andre mottagerlandene.

Håp har mange navn. Ditt navn er ett av dem. Tusen takk for at du har gitt så raust til dette arbeidet og fortsetter å gi, slik at vi sammen kan hjelpe mange – og dele håp.

Salme 31, 1-9
          Herre, jeg søker tilflukt hos deg,
          la meg aldri bli til skamme!
          Fri meg ut i din rettferdighet!
          
          Vend øret til meg,
          skynd deg og redd meg!
          Vær meg et vern, en klippe,
          en borg til frelse.
          
          Du er mitt berg og min borg,
          for ditt navns skyld fører og leder du meg.
          
          Fri meg fra garnet de har spent ut for meg!
          For du er min tilflukt.
          
          I dine hender overgir jeg min ånd,
          du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.
          
          Jeg hater dem som holder seg til vind og tomhet.
          Selv stoler jeg på Herren.
          
          Jeg vil juble av glede over din godhet,
          for du har sett min nød,
          du kjenner min trengsel.
          
          Du ga meg ikke over i fiendens hånd,
          men førte meg ut i åpent land


Du kan gi din støtte til ADRAs hjelpearbeid for Ukraina på giversiden

Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:10, 24/05/2024

Slutt: 22:12, 25/05/2024