Adventistkirkens aktiviteter finansieres av tiende, kollekter og gaver. 
Tienden forvaltes sentralt til felles formål. Drift av den enkelte menighets aktiviteter finansieres av gudstjenestekollekter, tempelskatt/lokalleie og andre gaver.
Ukens kollekt finner du her, eller du kan støtte andre formål via menighetens giverside.
Husk å bekrefte din gave i VIPPS.
Det er også mulig å benytte bankoverføring til konto 0530 21 79273, husk å skrive hva det gjelder. 

NB! For innbetaling av tiende, vennligst benytt konto 3000.30.33100. NB! Kun tiende til denne kontoen.

 

Eksterne kollekter er markert med farge. 

Hva eksterne kollekter går til 

Tienden


Vi er en privilegert menighet som fremholder tiendeprinsippet med felles økonomisk styring (forrådshuset). Det betyr at våre pastorer får samme lønn enten menigheten er liten eller stor, har svak eller god økonomi. Formålet med tienden er å støtte det evangeliske arbeidet.
Tenden brukes bl.a. til:
  • Ansattes lønn og utgifter
  • Unionens administrasjon
  • Evangelismeprosjekter besluttet av distriktsstyrene
  • Avdelingsarbeid • Norsk Bibelinstitutt (NBI)
  • Adventnytt og Advent Ungdom
  • Bevilgninger til bl.a. skoler, Impact og TV-evangelisme


 

Sabbatens begynnelse og slutt

Sted: Mjøndalen, Buskerud

Start: 22:10, 24/05/2024

Slutt: 22:12, 25/05/2024